Thành phố Gia Nghĩa phấn đấu trở thành đô thị loại II theo hướng đô thị thông minh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
TP.Gia Nghĩa (Đắk Nông) đang thực hiện nhiều giải pháp về phát triển hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin, đào tạo nguồn nhân lực, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân… nhằm phấn đấu đến năm 2025 cơ bản đạt các tiêu chí của đô thị loại II và xây dựng TP theo hướng đô thị thông minh.
Đẩy mạnh phát triển hạ tầng
Thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông trước đây là một thị trấn nhỏ bé, có điều kiện kinh tế - xã hội hết sức khó khăn về mọi mặt, chậm phát triển so với cả nước. Sau hơn 15 năm thành lập, xây dựng, đến nay Gia Nghĩa đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, được công nhận là thành phố, đô thị trung tâm của tỉnh Đắk Nông.

TP Gia Nghĩa đang được xây dựng, phát triển với định hướng cơ bản đạt các tiêu chí của đô thị loại II vào năm 2025. Ảnh: Chấn Hưng
TP Gia Nghĩa đang được xây dựng, phát triển với định hướng cơ bản đạt các tiêu chí của đô thị loại II vào năm 2025. Ảnh: Chấn Hưng
Để Gia Nghĩa tiếp tục phát triển, xứng tầm là đô thị trung tâm tỉnh, một trong những mục tiêu tổng quát được Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định là: "Phấn đấu đến năm 2025 đưa đô thị Gia Nghĩa trở thành thành phố xanh, sạch, đẹp, văn minh, hiện đại và xây dựng theo hướng thông minh, cơ bản đạt được các tiêu chí đô thị loại II".
Để thực hiện mục tiêu của Nghị quyết, ông Đỗ Tấn Sương - Chủ tịch UBND thành phố Gia Nghĩa cho biết ngay từ đầu nhiệm kỳ,thành phố đã khẩn trương rà soát, xây dựng các kế hoạch công tác, nhiệm vụ cụ thể để từng bước cụ thể hóa Nghị quyết. Theo đó UBND thành phố yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, các xã, phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch công tác trọng tâm giai đoạn 2020-2025 với mục tiêu cụ thể, thiết thực nhằm thực hiện đúng mục tiêu của Nghị quyết. Đặc biệt, UBND thành phố đang xây dựng Đề án xây dựng và phát triển đô thị Gia Nghĩa theo hướng thông minh, cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại II, giai đoạn 2020-2025.
Trước mắt thành phố tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án công cộng như hạ tầng giao thông, hoa viên, công viên; nhanh chóng giải quyết thủ tục giao đất cho các nhà chủ đầu tư thực hiện các dự án khu dân cư; đẩy mạnh việc thu hút các dự án xây dựng, hiện đại hóa hạ tầng kỹ thuật đô thị tại các khu dân cư… Đây cũng chính là các giải pháp thực hiện khâu đột phá thứ nhất của Nghị quyết là "tập trung phát triển hạ tầng đô thị, nông thôn" của TP.Gia Nghĩa.
Chú trọng phát triển nguồn nhân lực

Xây dựng chính quyền điện tử, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin... là các giải pháp đang được TP.Gia Nghĩa từng bước triển khai đồng bộ để hướng đến mục tiêu đô thị thông minh. Ảnh: Chấn Hưng
Xây dựng chính quyền điện tử, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin... là các giải pháp đang được TP.Gia Nghĩa từng bước triển khai đồng bộ để hướng đến mục tiêu đô thị thông minh. Ảnh: Chấn Hưng
Tuy nhiên, quá trình đô thị hóa đang diễn ra mạnh mẽ cũng đặt ra cho Gia Nghĩa nhiều vấn đề cần giải quyết về môi trường, giao thông, dịch vụ y tế, an toàn, nhà ở… Vì vậy thành phố đã thiết lập những bước đi cụ thể cho lộ trình xây dựng đô thị Gia Nghĩa theo hướng đô thị thông minh.
Theo đó thành phố sẽ tiếp tục phát triển các hệ thống tương tác đa chiều với người dân thông qua cổng thông tin, trang thông tin điện tử... để chủ động cung cấp thông tin về đô thị thông minh. Đồng thời đẩy mạnh việc tiếp nhận phản ánh của người dân và cũng khuyến khích người dân tích cực tham gia giám sát hoạt động của các cấp chính quyền… trên nền tảng công nghệ thông tin.
Ngoài cơ sở hạ tầng kỹ thuật, thành phố Gia Nghĩa xác định phát triển nguồn nhân lực là yếu tố quyết định đối với việc xây dựng, vận hành đô thị thông minh. Vì vậy thành phố sẽ tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về công nghệ thông tin.Đào tạo, bồi dưỡng, phổ cập cho cán bộ công chức của thành phố về kiến thức và kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, an toàn an ninh thông tin… Từ đó đội ngũ cán bộ sẽ được tin học hóa về nghiệp vụ, có kỹ năng sử dụng, khai thác thành thạo các hệ thống thông tin tích hợp của thành phố thông minh.

Một trong những điều kiện thuận lợi của thành phố Gia Nghĩa là nằm ở cửa ngõ phía nam của Tây Nguyên, tiếp giáp với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Ảnh: Chấn Hưng
Một trong những điều kiện thuận lợi của thành phố Gia Nghĩa là nằm ở cửa ngõ phía nam của Tây Nguyên, tiếp giáp với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Ảnh: Chấn Hưng
Tuy nhiên, việc phấn đấu cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại II cũng như xây dựng thành phố theo hướng đô thị thông minh không chỉ là việc của chính quyền, mà còn là trách nhiệm, xu hướng của các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.
Vì vậy UBND thành phố Gia Nghĩa cũng đang tăng cường phổ biến, tuyên truyền về mục tiêu, ý nghĩa của việc xây dựng đô thị Gia Nghĩa theo hướng thông minh đến mọi tầng lớp nhân dân. Từ đó tạo nền tảng để công dân tham gia xây dựng chính quyền điện tử, đô thị Gia Nghĩa theo hướng thông minh.
Về phía người dân cũng cần có những thay đổi mạnh mẽ về nhận thức, tăng cường khả năng sử dụng các tiện ích thông minh đã được đầu tư, xây dựng; cùng tìm hiểu, góp ý, ủng hộ đối với các chính sách của thành phố trong việc xây dựng đô thị Gia Nghĩa theo hướng thông minh.
Với sự nỗ lực và các giải pháp đồng bộ trên, thành phố Gia Nghĩa đang "tạo đà" mạnh mẽ cho sự phát triển toàn diện, trong đó có mục tiêu trở thành đô thị loại II, theo hướng đô thị thông minh vào năm 2025. 
Theo Hồ Trang (Dân Việt)

https://danviet.vn/thanh-pho-gia-nghia-phan-dau-tro-thanh-do-thi-loai-ii-theo-huong-do-thi-thong-minh-20210830090747734.htm

Có thể bạn quan tâm