Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với đại hội nhiệm kỳ Hội Nông dân các cấp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai vừa ra Thông tri số 04-TT/TU về lãnh đạo đại hội hội nông dân (ND) các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội ND tỉnh lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2018 – 2023).Theo đó, để lãnh đạo tốt công tác tổ chức cho đại hội Hội ND 3 cấp (từ cơ sở đến tỉnh), Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, ND, nông thôn, quán triệt và triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 08-CT/TW của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội hội ND các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội ND Việt Nam lần thứ VII (nhiệm kỳ 2018-2023).
 

Khen thưởng các điển hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Ảnh: T.N
Khen thưởng các điển hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Ảnh: T.N

Đại hội Hội ND các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn thể ND. Cần quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng và Trung ương Hội ND Việt Nam để chuẩn bị tốt nội dung, nhân sự cho đại hội. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp hội chuẩn bị tốt nhân sự đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình theo quy định của Đảng và Điều lệ Hội ND Việt Nam. Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự tham gia lãnh đạo hội các cấp phải đảm bảo đủ số lượng và chất lượng, cơ cấu hợp lý, có sự kế thừa và phát triển; đồng thời, có đủ điều kiện, tiêu chuẩn, có phẩm chất, năng lực, uy tín và tinh thần trách nhiệm với công tác hội; quan tâm cán bộ trẻ, cán bộ dân tộc thiểu số và cán bộ nữ.

Về thời gian tiến hành Đại hội đại biểu Hội ND tại địa phương, ở cấp cơ sở hoàn thành trong tháng 4-2018; cấp huyện, thị xã, thành phố hoàn thành trong tháng 7-2018; cấp tỉnh hoàn thành trong tháng 9-2018. Mỗi cấp chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm. Ban chấp hành Hội ND các cấp chuẩn bị tốt nội dung đại hội. Báo cáo trình đại hội cần đánh giá đúng thực trạng hoạt động của hội trong nhiệm kỳ qua; chỉ rõ những kết quả làm được, những hạn chế, yếu kém và đánh giá đúng nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm. Dự báo tình hình công tác hội và phong trào ND trong 5 năm tới; bám sát Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp để xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể của nhiệm kỳ tới trên tinh thần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả.

Thông tri cũng chỉ đạo tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo củng cố tổ chức và đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hội ND các cấp. Đồng thời, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư khóa X về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội ND Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp ND Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020”. Các cấp quan tâm bổ sung kinh phí hằng năm cho Quỹ hỗ trợ ND theo Quyết định số 673-QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Hội ND Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011-2020; đào tạo nâng cao tay nghề, kỹ năng cho ND, giúp đỡ ND xây dựng các mô hình sản xuất sản phẩm nông nghiệp sạch...Các cấp ủy Đảng, Chính quyền, MTTQ và ngành liên quan từ tỉnh đến cơ sở quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ để Hội ND các cấp tổ chức đại hội thành công, tuyên truyền sâu rộng về đại hội Hội ND các cấp.

Thanh Nhật

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai sẽ tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW về tín dụng chính sách xã hội

Gia Lai sẽ tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW về tín dụng chính sách xã hội

(GLO)- Thực hiện chỉ đạo của Ban kinh tế Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch số 236-KH/TU chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22-11-2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

 Thông qua dự thảo kết quả giám sát giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm

Thông qua dự thảo kết quả giám sát giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm

(GLO)- Chiều 6-6, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức họp đoàn giám sát để thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật trong xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và giải quyết các trường hợp tạm đình chỉ điều tra trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2024.
Gia Lai không để thí sinh nào vì khó khăn về điều kiện kinh tế mà bỏ thi tốt nghiệp THPT

Gia Lai không để thí sinh nào vì khó khăn về điều kiện kinh tế mà bỏ thi tốt nghiệp THPT

(GLO)- Ngày 4-6, UBND tỉnh Gia Lai có Chỉ thị số 04/CT-UBND về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024; trong đó, yêu cầu các địa phương không để thí sinh nào vì khó khăn về điều kiện kinh tế mà bỏ thi.