Từ khóa: sai phạm quản lý ngân sách

Chư Sê: Nhiều tập thể, cá nhân bị kiểm điểm vì để xảy ra sai phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách

Chư Sê: Nhiều tập thể, cá nhân bị kiểm điểm vì để xảy ra sai phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách

(GLO)- Chủ tịch UBND huyện Chư Sê Rmah H'Bé Nét vừa ký Công văn số 2047/UBND-NC ngày 14-11-2022 báo cáo Sở Nội vụ và Thanh tra tỉnh Gia Lai về việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân liên quan đến sai phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách xảy ra trên địa bàn huyện.