Từ khóa: Phụ nữ nói không với rác thải nhựa

Phụ nữ Gia Lai chung tay xây dựng nông thôn mới

Phụ nữ Gia Lai chung tay xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Với tinh thần chủ động, trách nhiệm, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh Gia Lai đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ theo các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM) được giao, nhất là cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam”.