Từ khóa: phòng tránh hạn

Chư Sê chủ động phòng tránh hạn vụ Đông Xuân

Chư Sê chủ động phòng tránh hạn vụ Đông Xuân

(GLO)- Cùng với thu hoạch vụ mùa, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Sê phối hợp với chính quyền các địa phương hướng dẫn người dân chuẩn bị mọi điều kiện để gieo trồng vụ Đông Xuân 2023-2024. Trong đó, huyện chú trọng triển khai các giải pháp chống hạn ngay từ đầu vụ như: chọn giống ngắn ngày, chống chịu hạn tốt, gieo sạ sớm, chuyển đổi những diện tích thường xuyên bị hạn sang trồng các cây trồng phù hợp.

Chư Sê: Chủ động phòng tránh hạn cuối vụ cho lúa Đông Xuân

Chư Sê: Chủ động phòng tránh hạn cuối vụ cho lúa Đông Xuân

(GLO)- Thời điểm này, nông dân huyện Chư Sê đang tập trung đẩy mạnh sản xuất lúa vụ Đông Xuân 2019-2020. Để đảm bảo năng suất, ngành nông nghiệp huyện đã tích cực vận động người dân sử dụng những loại giống phù hợp, xuống giống đúng lịch thời vụ, đồng thời triển khai các giải pháp phòng tránh hạn vào cuối vụ.