Từ khóa: phiếu tín nhiệm

Kinh tế-xã hội Gia Lai chuyển biến tích cực và toàn diện

Kinh tế-xã hội Gia Lai chuyển biến tích cực và toàn diện

(GLO)- Hôm qua (4-12), kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XI đã khai mạc. Trong ngày làm việc đầu tiên, đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các ban HĐND tỉnh đã báo cáo kết quả hoạt động năm 2018; trình bày phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, cùng một số nội dung quan trọng khác.