Từ khóa: Phản ánh

Lấy ý kiến công khai về tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng

Lấy ý kiến công khai về tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng

(GLO)- Nhằm thực hiện quy định về thực hiện công khai lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân, công dân về khen thưởng, Báo Gia Lai điện tử đăng tải công khai Danh sách các tập thể, cá nhân được ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh xét, đề nghị khen thưởng cấp nhà nước (giai đoạn năm học 2018-2019 đến năm học 2022-2023), Cờ thi đua của UBND tỉnh, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” cấp tỉnh (năm học 2022-2023).
Đak Pơ Pho:Người dân chưa được TT kịp thời chủ trương làm đường GT

Đak Pơ Pho:Người dân chưa được TT kịp thời chủ trương làm đường GT

(GLO)- Thời gian qua, các hộ dân ở thôn 2 (xã Đak Pơ Pho, huyện Kông Chro, Gia Lai) liên tục có đơn phản ánh việc làm đường giao thông nông thôn tại địa phương không đúng quy hoạch; thực chất việc thi công đường vào khu sản xuất là để phục vụ nhu cầu cá nhân. Trong khi đó, chính quyền địa phương không tổ chức họp dân hoặc thông báo đến người dân về chủ trương làm đường giao thông nông thôn.
Gia Lai: Xử lý hơn 5.000 đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị

Gia Lai: Xử lý hơn 5.000 đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị

(GLO)- Sáng 13-4, đoàn giám sát của Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam làm việc với tỉnh Gia Lai về thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn. Theo đó, trong năm 2017 và quý 1 năm 2018, tỉnh Gia Lai có hơn 5.000 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh tăng hơn 1.000 luợt so với cùng kỳ năm 2016.