Từ khóa: nguồn vốn tín dụng

Làng Kồ nay đã khác xưa

Làng Kồ nay đã khác xưa

(GLO)- Nhờ thay đổi nếp nghĩ, cách làm và biết sử dụng vốn vay hiệu quả, nhiều hộ dân ở làng Kồ (xã Trang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã từng bước vươn lên thoát nghèo và có thu nhập ổn định.