Từ khóa: Nêu gương

Nâng cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới phong cách, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên

Nâng cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới phong cách, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên

(GLO)- Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Chỉ cần một cán bộ, công chức viên chức tham nhũng, gây phiền hà, thiếu tôn trọng Nhân dân đều có thể ảnh hưởng không tốt đến uy tín của cơ quan, tổ chức, của Đảng và Nhà nước. Do đó, cần phải nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, đổi mới tư duy, phong cách, lề lối làm việc đúng đắn, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.
Khơi lên khát vọng xây dựng “Đô thị thông minh, Cao nguyên xanh vì sức khỏe”

Khơi lên khát vọng xây dựng “Đô thị thông minh, Cao nguyên xanh vì sức khỏe”

(GLO)- Với truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, biến khát vọng xây dựng “Đô thị thông minh, thành phố cao nguyên xanh vì sức khỏe” trở thành hiện thực; trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP. Pleiku tranh thủ thời cơ, tận dụng nguồn lực, vượt qua khó khăn, thách thức, đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, xác định rõ các vấn đề trọng tâm, trọng điểm, các khâu đột phá, sáng tạo và giải quyết những vấn đề bức thiết của thực tiễn địa phương.
Gia Lai ban hành kế hoạch thi đua giai đoạn 2021-2025

Gia Lai ban hành kế hoạch thi đua giai đoạn 2021-2025

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16-7-2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Nêu gương - Vấn đề căn cốt của cán bộ, đảng viên

Nêu gương - Vấn đề căn cốt của cán bộ, đảng viên

(GLO)- Trong thực tiễn hoạt động cách mạng “vì nước, vì dân“, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã nêu một tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng với điều nổi bật và dễ nhận thấy nhất là sự nhất quán giữa lời nói và việc làm, giữa giáo dục đạo đức và thực hành đạo đức cách mạng..
'Cán bộ không đủ năng lực chủ động xin nghỉ, đó mới là nêu gương'

'Cán bộ không đủ năng lực chủ động xin nghỉ, đó mới là nêu gương'

Đề cập đến việc chuẩn bị nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ tới và thực hiện trách nhiệm nêu gương, ông Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: “Những cán bộ tự cảm thấy không đủ năng lực, điều kiện, tiêu chuẩn, không đáp ứng yêu cầu công việc thì chủ động xin nghỉ, đó mới là nêu gương“.
Có 'chuyến tàu vét' xảy ra trước Đại hội 12 chỉ 5 ngày

Có 'chuyến tàu vét' xảy ra trước Đại hội 12 chỉ 5 ngày

Theo ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ tổ chức điều lệ, Ban Tổ chức Trung ương, việc ban hành quy định trách nhiệm nêu gương nhằm khắc phục tư tưởng tư duy nhiệm kỳ, “hoàng hôn nhiệm kỳ“, tranh thủ những “chuyến tàu vét“. Bởi thực tế có những “chuyến tàu vét“ diễn ra trước Đại hội 12 của Đảng chỉ có 5 ngày.
Nêu gương - cách giáo dục thanh niên tốt nhất

Nêu gương - cách giáo dục thanh niên tốt nhất

Tiếp tục quan tâm giáo dục, bồi dưỡng, đào tạo phát triển toàn diện đoàn viên, thanh niên; tạo môi trường các bạn trẻ rèn luyện, trao trọng trách cho những người trẻ gánh vác… là cách thực hiện tốt nhất tư tưởng và những chỉ dạy của Bác Hồ.