Nâng cao hiệu quả của Hội đồng Lý luận Trung ương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 24-6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm việc với Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng trong 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện thời gian tới.

Cùng tham dự buổi làm việc có đại diện nhiều ban, bộ, ngành Trung ương.

Theo báo cáo của Thường trực Hội đồng, nhờ đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, chủ động bám sát Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, kịp thời kiện toàn một bước công tác tổ chức cán bộ, bố trí đúng người, đúng việc, đúng chức năng, nhiệm vụ, nên hiệu quả công tác của Hội đồng Lý luận Trung ương đã có những chuyển biến tích cực.

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc.

Trong 6 tháng đầu năm 2013, Hội đồng Lý luận Trung ương đã tổ chức nghiên cứu để xây dựng các báo cáo tư vấn cho Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động quần chúng; tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị; ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ tài nguyên, môi trường.

Cùng với tích cực chuẩn bị các chuyên đề trong Chương trình nghiên cứu, học tập của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XI, Hội đồng Lý luận Trung ương đã tăng cường công tác đấu tranh lý luận, đẩy mạnh việc triển khai thực hiện các đề tài trong Chương trình nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2011-2015...

Trong thời gian tới, Hội đồng Lý luận Trung ương tập trung nâng cao chất lượng tư vấn về bốn vấn đề là Chiến lược bảo vệ Tổ quốc; phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; tổng kết một số vấn đề lý luận-thực tiễn qua 30 năm đổi mới; chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh Hội đồng Lý luận Trung ương, trong thời gian ngắn đã hoàn thành tương đối tốt các nhiệm vụ đề ra, tiến hành công tác nghiên cứu, tư vấn, báo cáo chuyên đề phục vụ các hội nghị Trung ương, tổ chức các hội thảo lý luận trong nước và quốc tế, đổi mới phương thức, lề lối làm việc, xây dựng môi trường làm việc tốt và quan hệ phối hợp gần gũi trong nội bộ Hội đồng, cũng như giữa Hội đồng với các cơ quan, bộ, ngành, địa phương.

Gợi ý những nội dung cần tập trung thảo luận, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác của Hội đồng Lý luận Trung ương, làm sao các kết quả đạt được có sức lan tỏa, có tác động trong thực tiễn, được công nhận và khai thác sử dụng...

Tổng Bí thư chỉ rõ nhiệm vụ trung tâm, nhiệm vụ then chốt của Hội đồng Lý luận Trung ương thời gian tới là tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu, ưu tiên cho công tác nghiên cứu, tư vấn về một số vấn đề lý luận cơ bản, làm cơ sở cho việc hoạch định đường lối chủ trương của Đảng, trong đó tập trung vào việc tổng kết 30 năm đổi mới, chuẩn bị văn kiện Đại hội XII, sơ kết nửa nhiệm kỳ khóa XI và bàn chương trình trung hạn phát triển kinh tế-xã hội cho đến hết nhiệm kỳ; tổng kết công tác lý luận (theo Nghị quyết 01 của Bộ Chính trị - năm 1992)... đi vào những vấn đề thực tiễn mới đặt ra trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, đổi mới và hội nhập quốc tế.

Công tác tư vấn cần tập trung cung cấp cơ sở lý luận, căn cứ khoa học, trên nền tảng của chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, Hội đồng cần chú ý làm tốt hơn nữa việc tranh luận, trao đổi những vấn đề còn ý kiến khác nhau, phản bác các quan điểm sai trái.

Tổng Bí thư nhấn mạnh được giao phụ trách các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học lý luận chính trị cơ bản, Hội đồng Lý luận Trung ương cần phát huy vai trò đầu mối, tổng hợp, chắt lọc, phân tích những kết quả nghiên cứu, rút ra những luận điểm mới nhất báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tìm ra động lực phát triển trong giai đoạn mới, làm cơ sở xây dựng các chủ trương, nghị quyết của Đảng.

Tổng Bí thư yêu cầu Hội đồng Lý luận Trung ương tiếp tục nâng cao chất lượng các chuyên đề báo cáo Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, giúp bồi dưỡng cán bộ cấp cao... Việc tổ chức các hội thảo lý luận trong nước và quốc tế cần tiếp tục được cải tiến, đổi mới, hướng vào những vấn đề thực tiễn, có trọng tâm trọng điểm.

Tổng Bí thư lưu ý Hội đồng Lý luận Trung ương cần tổ chức tốt công việc, đưa các mặt công tác đi vào nền nếp, thường xuyên, hiệu quả, xây dựng cơ quan Hội đồng dân chủ, kỷ cương, văn minh...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng rằng với những kết quả đạt được, trong thời gian tới Hội đồng Lý luận Trung ương sẽ có những bước tiến mới trên các mặt công tác.

Ông Đinh Thế Huynh- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư và nêu rõ trong thời gian tới, Hội đồng Lý luận Trung ương tiếp tục xây dựng cơ quan đoàn kết, đề cao trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, trọng tâm là tăng cường nghiên cứu lý luận, làm tốt hơn nữa công tác tư vấn, nâng cao chất lượng các chuyên đề báo cáo, tăng cường đấu tranh lý luận...

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị.

Pleiku thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2024 trên 621 tỷ đồng

(GLO)- Trong 6 tháng đầu năm 2024, TP. Pleiku thu ngân sách nhà nước trên 621 tỷ đồng, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2023. Thông tin được báo cáo tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng qua, triển khai nhiệm vụ trọng tâm đến cuối năm 2024 của UBND thành phố diễn ra ngày 13-6.
An Khê sẵn sàng cho ngày hội lớn

An Khê sẵn sàng cho ngày hội lớn

(GLO)- Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thị xã An Khê lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2024-2029) sẽ diễn ra vào cuối tháng 6 này. Đến thời điểm này, các điều kiện cần thiết cho ngày hội lớn đã được Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê hoàn thành.
Krông Pa: Bắt giữ 2 đối tượng trộm cắp bò

Krông Pa: Bắt giữ 2 đối tượng trộm cắp bò

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Krông Pa vừa ra quyết định bắt giữ Nay Trôn (SN 1992, trú tại xã Ia Broăi, huyện Ia Pa) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Đồng thời, cho gia đình bảo lãnh đối tượng Ksor Lam (SN 1988, trú tại xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa) do đang điều trị bệnh.

Gia Lai sẽ tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW về tín dụng chính sách xã hội

Gia Lai sẽ tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW về tín dụng chính sách xã hội

(GLO)- Thực hiện chỉ đạo của Ban kinh tế Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch số 236-KH/TU chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22-11-2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.