Từ khóa: Messenger

Dạy và học: Linh hoạt, an toàn

Dạy và học: Linh hoạt, an toàn

(GLO)- Với phương châm chủ động, linh hoạt và an toàn, các cơ sở giáo dục trong tỉnh đã triển khai xây dựng kế hoạch dạy học mới ứng phó với tình hình dịch Covid-19, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm học 2021-2022.