Từ khóa: mạng lưới y tế cơ sở

Cấp phép môi trường chương trình đầu tư và phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn tỉnh Gia Lai

Cấp phép môi trường chương trình đầu tư và phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Ngày 8-12, UBND tỉnh Gia Lai đã cấp giấy phép môi trường số 738/GPMT-UBND cho phép Sở Y tế được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án “Chương trình đầu tư và phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn tỉnh Gia Lai”. Giấy phép có thời hạn 10 năm kể từ ngày cấp phép.
Cần có cơ chế thu hút bác sĩ

Cần có cơ chế thu hút bác sĩ

(GLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) đề ra chỉ tiêu: Đến năm 2025, tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế chiếm 95%, đạt 9 bác sĩ/vạn dân. Ngành Y tế tỉnh đang triển khai nhiều giải pháp quyết liệt để thực hiện chỉ tiêu quan trọng này.
Kbang quan tâm củng cố mạng lưới y tế cơ sở

Kbang quan tâm củng cố mạng lưới y tế cơ sở

(GLO)- Qua 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW ngày 22-1-2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) “Về củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở“, mạng lưới y tế cơ sở trên địa bàn huyện Kbang đã được củng cố, phát triển và hoạt động ngày càng có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu khám-chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe của nhân dân.