Từ khóa: Luật Ngân sách nhà nước

 Thủ tướng: Tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành pháp luật về tài chính-ngân sách nhà nước

Thủ tướng: Tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành pháp luật về tài chính-ngân sách nhà nước

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 23-6-2023 về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành pháp luật về tài chính-ngân sách nhà nước. Trong đó, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: Khẩn trương nghiên cứu, sửa đổi Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật liên quan; đảm bảo thu đúng, đủ, kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước… Đặc biệt, nghiêm cấm các trường hợp chi sai nguồn; mượn nguồn của các cấp ngân sách khi chưa được sự cho phép.