Từ khóa: làng Klũh Klăh

Đội chiêng "nhí" làng Klũh Klăh

Đội chiêng "nhí" làng Klũh Klăh

(GLO)- Với mong muốn tiếp tục giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, cách đây 4 năm, đội cồng chiêng “nhí“ làng Klũh Klăh (xã Ia Boòng, huyện Chư Prông) chính thức thành lập. Nhờ kiên trì luyện tập, đội cồng chiêng của làng ngày càng được nhiều người biết đến...