Từ khóa: hoạt động thống kê

Quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Thống kê có hiệu lực từ 1-1-2024

Quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Thống kê có hiệu lực từ 1-1-2024

(GLO)- Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư số 06/2023/TT-BKHĐT quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Thống kê, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2024. Theo Thông tư, hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Thống kê là tập hợp các chỉ tiêu thống kê do Hệ thống thống kê tập trung thực hiện phục vụ hoạt động thống kê và công tác quản lý chung của ngành Thống kê.