Từ khóa: Google Play

Đằng sau cô gái "chạn vàng" 23 tỉ

Đằng sau cô gái "chạn vàng" 23 tỉ

Y, sinh năm 1992, thu nhập 330 tỉ đồng/năm nhờ viết phần mềm trên Google Play và App Store. Và “chạn vàng“ là biệt danh mà cộng đồng gọi tặng cô - như một cách bày tỏ sự khâm phục và hứng khởi.