Từ khóa: gìn giữ vệ sinh môi trường

Ia Dêr: Xây dựng môi trường nông thôn sạch đẹp

Ia Dêr: Xây dựng môi trường nông thôn sạch đẹp

(GLO)- Nhờ nỗ lực triển khai thu gom và xử lý rác thải, môi trường nông thôn tại xã Ia Dêr (huyện Ia Grai) đã có nhiều chuyển biến tích cực; góp phần giúp xã hoàn thành tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm trong chương trình xây dựng nông thôn mới.