Gia Lai: Tăng cường quản lý an toàn thông tin mạng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Để tăng cường hiệu quả công tác phòng chống vi phạm thông tin trên mạng internet theo tinh thần Nghị định số 27/2018/NĐ-CP của Chính phủ, mới đây, UBND tỉnh Gia Lai đã có Công văn số 1280/UBND-KGVX chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, đơn vị địa phương chú trọng công tác tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về thông tin điện tử, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về sử dụng thông tin trên mạng internet.
 

Tăng cường quản lý sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trực tuyến trong học sinh phổ thông. Ảnh: T.N
Tăng cường quản lý sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trực tuyến trong học sinh phổ thông. Ảnh: T.N

Đồng thời, tăng cường công tác quản lý nhà nước về thông tin điện tử tại địa phương theo Nghị định trên của Chính phủ; chủ trì và phối hợp với các cơ quan, ban ngành của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tham mưu UBND tỉnh ban hành các quy định liên quan về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và trò chơi điện tử trực tuyến công cộng, đảm bảo an toàn và an ninh thông tin  điện tử  tại địa phương. Bên cạnh đó, thực hiện việc rà soát, thống kê và tăng cường quản lý thông tin đối với trang thông tin điện tử, mạng xã hội của các tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh, khắc phục những mặt bất cập hạn chế trong quản lý và hoạt động... Phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm trong hoạt động thông tin điện tử, mạng xã hội...

UBND tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật cho học sinh, sinh viên các quy định pháp luật về sử dụng mạng internet, gắn với phát huy mặt tích cực sử dụng mạng internet cho việc học tập, nghiên cứu.... Đồng thời, tăng cường công tác giám sát, quản lý học sinh, sinh viên tránh các tác động tiêu cực trong quá trình sử dụng mạng internet, phòng chống nhằm hạn chế mức thấp nhất tình trạng học sinh bỏ học để tham gia trò chơi điện tử trực tuyến... Sở Lao động - Thương binh và xã hội phối hợp với các sở ngành liên quan tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ trẻ em tránh bị những tác động tiêu cực từ môi trường mạng...

Mặt khác, UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo các sở, ban ngành, các hội đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền trong cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân về Nghị định số 27/2018/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định pháp luật liên quan về quản lý, sử dụng internet, thông tin điện tử và mạng xã hội... Các cơ quan báo chí chủ động rà soát toàn bộ hoạt động cung cấp, đăng tải nội dung thông tin, tránh để các đối tượng xấu lợi dụng xuyên tạc gây dư luận xấu, đồng thời thực hiện nghiêm các yêu cầu đảm bảo an toàn và an ninh thông tin, đấu tranh phản bác kịp thời các thông tin sai sự thật, xuyên tạc chống phá Đảng và Nhà nước...

Các doanh nghiệp cung cấp mạng viễn thông và dịch vụ internet tại địa bàn tỉnh tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin qua mạng theo Nghị định số 27/2018/NĐ-CP của Chính phủ; hướng dẫn giám sát việc thực hiện hợp đồng của các đại lý internet và các điểm dịch vụ trò chơi điện tử trực tuyến công cộng, cũng như phối hợp với các sở, ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong quản lý, phát hiện và xử lý các vi phạm pháp luật của điểm dịch vụ internet và trò chơi điện tử trực tuyến công cộng trên địa bàn tỉnh.

Thanh Nhật

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số

(GLO)- Ngày 31-1-2024, UBND tỉnh Gia Lai có Công văn số 249/UBND-KGVX yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch chuyển đổi số, đảm bảo việc đầu tư và sử dụng các nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước đúng nội dung, tính chất, mục tiêu, hiệu quả.
66% iPhone đã cài đặt iOS 17

66% iPhone đã cài đặt iOS 17

Apple đã công bố thông tin mới nhất về tỷ lệ cài đặt hệ điều hành di động của mình nhằm giúp các nhà phát triển có số liệu chính xác về hiệu suất triển khai của iOS 17 và iPadOS 17 trên iPhone và iPad.