Từ khóa: Đời sống vật chất

Người lao động trông chờ tăng lương

Người lao động trông chờ tăng lương

Từ ngày 1/4, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tiến hành điều tra lao động, tiền lương và mức sống tối thiểu tại hai nghìn doanh nghiệp ở 18 địa phương, nhằm làm căn cứ xây dựng các nội dung về lương tối thiểu vùng năm 2023 và các chính sách liên quan.
Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người cao tuổi

Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người cao tuổi

(GLO)- Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 113.630 người cao tuổi (NCT), chiếm 8,08% dân số; trong đó hơn 40% NCT vẫn phải lao động để nuôi bản thân. Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự vào cuộc tích cực của chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, đời sống của NCT đã có những cải thiện đáng kể.