Từ khóa: doanh nghiệp điện gió

Doanh nghiệp điện gió "đứng ngồi không yên" vì bị cắt giảm sản lượng

Doanh nghiệp điện gió "đứng ngồi không yên" vì bị cắt giảm sản lượng

Một số tỉnh thành vừa có báo cáo gửi Bộ Công Thương về những khó khăn trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, thương mại, xuất nhập khẩu. Trong đó, đáng chú ý là những kiến nghị của một số tỉnh thành phía Nam liên quan cơ chế giá điện chuyển tiếp cho năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời).