Từ khóa: Đi về hướng mặt trời

Đi về hướng mặt trời - Kỳ cuối: Xua tan những “cơn gió độc”

Đi về hướng mặt trời - Kỳ cuối: Xua tan những “cơn gió độc”

(GLO)- Hiện nay, bọn phản động FULRO và các đường dây tội phạm hoạt động ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Thông qua mạng internet, chúng tìm cách lôi kéo, lừa phỉnh người dân, đặc biệt là người dân tộc thiểu số vượt biên để chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc và thu lợi bất chính. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã triển khai nhiều chính sách phát triển kinh tế-xã hội để nâng cao đời sống người dân, giúp bà con nhận rõ âm mưu, thủ đoạn của các đối tượng xấu, từ đó không tin, không nghe theo.
Đi về hướng mặt trời - Kỳ 3: Vượt qua quá khứ lỗi lầm

Đi về hướng mặt trời - Kỳ 3: Vượt qua quá khứ lỗi lầm

(GLO)- Khi trở về địa phương, những người từng nhẹ dạ cả tin nghe lời kẻ xấu tham gia tổ chức phản động FULRO hoặc bị các đường dây tội phạm lừa đảo để vượt biên đều nhận được sự bao dung của buôn làng và được chính quyền, đoàn thể quan tâm tạo điều kiện ổn định cuộc sống. Nhờ đó, họ đã có thêm động lực để vượt qua quá khứ lỗi lầm, vươn lên trong cuộc sống.
Đi về hướng mặt trời - Kỳ 2: Vỡ mộng chốn “thiên đường”

Đi về hướng mặt trời - Kỳ 2: Vỡ mộng chốn “thiên đường”

(GLO)- Nghe lời dụ dỗ của bọn phản động FULRO lưu vong và các đối tượng xấu, một số người dân tộc thiểu số (DTTS) tin rằng khi vượt biên sang nước ngoài sẽ có cuộc sống sung sướng. Tuy nhiên, nhiều người nhanh chóng vỡ mộng khi mất hết tài sản, phải sống lay lắt trong các trại tị nạn hoặc chui lủi nơi xứ người nên đã tìm cách về nước. Dù may mắn được trở về bên gia đình nhưng họ vẫn chưa hết ám ảnh về những tháng ngày cơ cực nơi đất khách.
Đi về hướng mặt trời - Kỳ 1: “Miếng pho mát trên chiếc bẫy chuột”

Đi về hướng mặt trời - Kỳ 1: “Miếng pho mát trên chiếc bẫy chuột”

(GLO)- Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, lực lượng chức năng và đồng bào Tây Nguyên đã đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, xóa bỏ tổ chức phản động FULRO vũ trang. Nhiều người từng lầm lỗi cũng quyết tâm từ bỏ bóng tối để đi về hướng mặt trời. Thế nhưng, gần đây, vì nhẹ dạ cả tin, một số người dân vẫn bị kẻ xấu lừa phỉnh vượt biên với ảo vọng đổi đời, không làm mà vẫn có ăn. Khi vỡ mộng, họ nhận ra không nơi đâu bằng quê hương mình.