Từ khóa: đảng viên tại các thôn

Chư Pưh: “Điểm sáng” về tạo nguồn, phát triển đảng viên

Chư Pưh: “Điểm sáng” về tạo nguồn, phát triển đảng viên

(GLO)- Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Đảng bộ huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm đến công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nhờ triển khai hiệu quả các giải pháp, tỷ lệ kết nạp đảng viên mới của huyện hàng năm đều vượt chỉ tiêu đề ra.