Từ khóa: Chợ nổi Cái Răng

Mai này chợ nổi có 'chìm'?: Nỗi niềm thương hồ

Mai này chợ nổi có 'chìm'?: Nỗi niềm thương hồ

Chị Phan Thu Hà ở chợ nổi Cái Răng buồn nhìn bến mù u, nơi lên xuống tàu ghe của dân chợ nổi mấy chục năm giờ ngổn ngang bê tông, cọc dầm xây bờ kè. Cây mù u mấy chục tuổi cũng đã bị đốn trụi lơ, trơ lại cái gốc to chưa bị nhổ lên để lấy mặt bằng xây bờ kè.