Từ khóa: chè shan tuyết cổ thụ

Vàng xanh trên đỉnh Phàn Liên San  

Vàng xanh trên đỉnh Phàn Liên San  

Ở độ cao trên 2.000 mét so với mực nước biển, vùng chè Shan tuyết cổ thụ trên dãy núi Phàn Liên San (thuộc địa phận huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu) đến nay còn khoảng 6.000 gốc. Loài cây này đã được huyện Phong Thổ xác định chọn làm giống cây chủ lực phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo cho bà con trong thời gian tới.