.

Gia Lai: Quản lý đất sản xuất trong vùng dân tộc thiểu số

Thứ Hai, 01/01/2018, 07:12 [GMT+7]
.

(GLO)- Để hạn chế tình trạng một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) thiếu đất sản xuất, UBND tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 4587/UBND-NL yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo kiểm tra đôn đốc phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn nói chung và đồng bào DTTS nói riêng, tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước nhằm hạn chế tình trạng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cho thuê đất sản xuất trái pháp luật trong vùng DTTS...
 

Đồng bào dân tộc thiểu số chuẩn bị đất sản xuất. Ảnh: T.N
Đồng bào dân tộc thiểu số chuẩn bị đất sản xuất. Ảnh: T.N

Sở Tư pháp xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người đồng bào DTTS. Đồng thời, tăng cường quản lý tổ chức hành nghề công chứng, hướng dẫn tuyên truyền các quy định pháp luật, nhằm hạn chế tình trạng chuyển nhượng và cho thuê đất trái pháp luật trong vùng DTTS. Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và các địa phương lồng ghép nội dung tuyên truyền phổ biến pháp luật về đất đai cho người đồng bào DTTS...

Sở Nông nghiệp và PTNT đẩy mạnh công tác khuyến nông khuyến lâm ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ, xây dựng các mô hình sản xuất hiệu quả nhằm hướng dẫn bà con thay đổi phương thức sản xuất, tự sản xuất trên diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng, đảm bảo việc sử dụng đất hiệu quả, quan tâm khuyến khích người dân góp quyền sử dụng đất để phát triển mô hình sản xuất cánh đồng lớn. Chỉ đạo các đơn vị chủ rừng và chính quyền địa phương tăng cường công tác bảo vệ rừng, tránh tình trạng người dân chuyển nhượng quyền sử dụng đất rồi phá rừng làm rẫy mà không bị xử lý, tạo tiền lệ xấu trong cộng đồng vùng DTTS. UBND tỉnh yêu cầu

UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã thường xuyên theo dõi kiểm tra nắm bắt thông tin, phát hiện và xử lý kịp thời những hộ gia đình và cá nhân chuyển nhượng đất, cho thuê đất trái pháp luật, tăng cường tuyên truyền vận động người dân sử dụng đất đúng mục đích và hiệu quả. Kiểm tra giám sát các trường hợp đồng bào DTTS đã hợp đồng cho thuê đất về tính hiệu lực của hợp đồng, nhằm đảm bảo tính công bằng, tránh việc lợi dụng sự kém hiểu biết của đồng bào DTTS để trục lợi.

Mặt khác, chỉ đạo các phòng ban liên quan đẩy mạnh công tác khuyến nông khuyến lâm ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào trồng trọt chăn nuôi, xây dựng các mô hình sản xuất phù hợp, đảm bảo việc sử dụng đất có hiệu quả, thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp, hạn chế tình trạng cho thuê, sang nhượng quyền sử dụng đất. Lồng ghép có hiệu quả các chương trình dự án, thực hiện tốt chính sách cho vay tín dụng ưu đãi, vay vốn giải quyết việc làm, vận động thành lập các quỹ hỗ trợ khi các hộ gặp khó khăn trong cuộc sống.

Đồng thời, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu hệ thống chính trị cấp huyện và xã chú trọng tuyên truyền vận động các hộ DTTS giữ đất để sản xuất ổn định đời sống, tích cực tham gia cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong vùng đồng bào DTTS để từng  bước vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Thanh Nhật

.