.
.

Cụm Thi đua số 4 Công an tỉnh Gia Lai ký kết giao ước thi đua "Vì an ninh tổ quốc"

Thứ Bảy, 14/05/2022, 07:07 [GMT+7]
.
(GLO)- Chiều 12-5, tại huyện Chư Prông, Cụm Thi đua số 4 Công an tỉnh Gia Lai gồm Công an: TP. Pleiku, huyện Chư Prông, Chư Păh, Chư Pưh, Chư Sê, Đak Đoa, Đức Cơ, Ia Grai tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2022.
 
 
Hưởng ứng phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2022 do Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh phát động với khẩu hiệu “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, Cụm Thi đua số 4 thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2022 với các nội dung trọng tâm: Quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước, nhất là các Chỉ thị, Nghị quyết, kết luận, các đề án quan trọng về công tác bảo đảm an ninh trật tự. Triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trong đó kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; đẩy mạnh tấn công chính trị các đối tượng phản động, chống đối trên không gian mạng; tăng cường công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, đảm bảo an ninh chính trị nội bộ; đấu tranh ngăn chặn, xử lý gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu, độc trên Internet, mạng xã hội; phối hợp tham mưu giải quyết ổn định từ cơ sở các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự nổi lên mà dư luận quan tâm; nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về an ninh trật tự trên lĩnh vực tôn giáo, dân tộc.
 
Các đơn vị trong Cụm Thi đua số 04 – Công an tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2022. Ảnh: Rơ Lan Viện
Các đơn vị trong Cụm Thi đua số 4 Công an tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2022. Ảnh: Rơ Lan Viện
 
Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật. Đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án trọng điểm, đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; phấn đấu giảm ít nhất 5% tội phạm về trật tự xã hội; tỷ lệ điều tra, phá án đạt trên 75% và án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 90% trở lên; 100% tin báo, tố giác tội phạm được tiếp nhận, xử lý. Tăng cường công tác quản lý người nước ngoài, quản lý cư trú, quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Tăng cường quản lý vũ khí, các vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng-chống cháy nổ. Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng phong trào và toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Triển khai hiệu quả Chương trình cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030 trong Công an nhân dân, phấn đấu chỉ số cải cách hành chính từ “Tốt” trở lên. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…
 
Sau khi thống nhất các nội dung, đại diện các đơn vị trong cụm đã tiến hành ký kết giao ước thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2022.
 
RƠ LAN VIỆN
 
.