.
.

Hỗ trợ lưu học sinh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Thứ Năm, 23/12/2021, 06:39 [GMT+7]
.

Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 9306/VPCP-QHQT ngày 21/12 truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh về hỗ trợ cho lưu học sinh Việt Nam đi học ở nước ngoài và lưu học sinh nước ngoài học tập ở Việt Nam bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. 

 Lưu học sinh Việt Nam đi học ở nước ngoài và lưu học sinh nước ngoài học tập ở Việt Nam bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 sẽ được hỗ trợ.
Lưu học sinh Việt Nam đi học ở nước ngoài và lưu học sinh nước ngoài học tập ở Việt Nam bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 sẽ được hỗ trợ.


Cụ thể, Phó Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan liên quan và phía đối tác chủ động thực hiện các giải pháp hỗ trợ cho lưu học sinh Việt Nam đi học ở nước ngoài và lưu học sinh nước ngoài học tập ở Việt Nam bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo quy định, hướng dẫn của Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan.
 

Theo THANH GIANG (NDĐT)

 

.