• Làm sâu sắc hơn vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
  • Góp ý Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII: Nông dân mong muốn gì?
  • Hoàn thiện về thể chế - bước đi mở đường

Làm sâu sắc hơn vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Với tinh thần trách nhiệm cũng như từ thực tiễn của lĩnh vực, Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị làm sâu sắc hơn vai trò nhiệm vụ về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Góp ý Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII: Nông dân mong muốn gì?

Tăng thu nhập, tạo điều kiện vay vốn, hình thành vùng sản xuất có quy mô, tìm đầu ra cho sản phẩm... là những ý kiến của một bộ phận nông dân Việt Nam mong muốn đóng góp vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Hoàn thiện về thể chế - bước đi mở đường

LTS: Góp ý kiến vào dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Vũ Trọng Kim, Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đã kiến nghị một số giải pháp cho những vấn đề cụ thể về hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng cán bộ, xây dựng con người, bảo vệ môi trường…

.
Bế mạc Hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô

Bế mạc Hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô

(GLO)- Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi, trưa 15-11, UBND huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức bế mạc Hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô lần thứ II và Liên hoan văn hóa cồng chiêng năm 2020.

.