Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai lấy ý kiến góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 9-11, Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đinh Yến
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đinh Yến


Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng với 27 nội dung xoay quanh các vấn đề về cải cách chính sách tiền lương, nhà ở, chính sách đãi ngộ, động viên; đổi mới phương pháp đánh giá cán bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng-chống và giảm nhẹ thiên tai, quản lý khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả và bền vững tài nguyên...

Các ý kiến tại hội nghị đều cho rằng, các dự thảo văn kiện được chuẩn bị công phu, bài bản, nghiêm túc; kết cấu chặt chẽ, khoa học, quán triệt sâu sắc nguyên tắc kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển; kết tinh trí tuệ và sức sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Hầu hết các ý kiến đều nhất trí với đánh giá về những thành tựu, hạn chế, khuyết điểm nổi bật và nhận định tổng quát về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII. Dự thảo báo cáo đánh giá sát đúng thành tựu về kinh tế, chính trị, văn hóa-xã hội, quan hệ đối ngoại, công tác xây dựng Đảng.

Một số ý kiến đề nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, phát triển ngành, lĩnh vực phù hợp yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Chú trọng phát triển liên kết vùng trong quá trình hoạch định và thực hiện chính sách phát triển kinh tế-xã hội. Cải cách chính sách tiền lương, nhà ở; đổi mới và tổ chức hoạt động của Công đoàn phù hợp với biến đổi cơ cấu lao động, nhu cầu công nhân và yêu cầu hội nhập quốc tế...

ĐINH YẾN

Có thể bạn quan tâm