.
.

Gia Lai xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng năm 2022

Thứ Năm, 17/02/2022, 14:10 [GMT+7]
.

(GLO)- Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai vừa có Thông báo số 20/TB-VP về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh tại Hội nghị tổng kết công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

 

 Quang cảnh lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh đối tượng 3, khóa 100. Ảnh: Huy Bắc
Quang cảnh lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh đối tượng 3, khóa 100. Ảnh: Huy Bắc

 

Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch giao cho cơ quan thường trực Hội đồng GDQP&AN phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn chỉnh báo cáo, thông báo kết luận, trình ký ban hành và báo cáo Hội đồng GDQP&AN Trung ương, Quân khu 5 đúng thời gian quy định. Hội đồng GDQP&AN cấp huyện, cấp xã khắc phục triệt để những hạn chế, tồn tại trong năm 2021. Các thành viên Hội đồng GDQP&AN của tỉnh cần tích cực, chủ động phát huy tinh thần, trách nhiệm, bám sát địa bàn phụ trách chỉ đạo, hướng dẫn Hội đồng GDQP&AN cấp dưới thực hiện nhiệm vụ công tác GDQP&AN năm 2022. Xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác quốc phòng, an ninh cùng như công tác GDQP&AN.

Hội đồng GDQP&AN các cấp xây dựng kế hoạch công tác GDQP&AN năm 2022, kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (KTQP&AN) cho các đối tượng, kế hoạch kiểm tra, kế hoạch bồi dưỡng KTQP&AN cho các đối tượng của năm sau trình Chủ tịch Hội đồng GDQP&AN và Chủ tịch UBND cùng cấp phê duyệt đúng thời gian quy định.

Hội đồng GDQP&AN các cấp chỉ đạo cơ quan thường trực rà soát, phân loại các đối tượng đã và chưa qua bồi dưỡng, đăng ký danh sách cán bộ đối tượng 2, 3, 4 tham gia bồi dưỡng KTQP&AN năm 2022. Cử cán bộ, các đối tượng tham gia bồi dưỡng đạt chỉ tiêu giao. Tổ chức bồi dưỡng KTQP&AN cho các đối tượng theo kế hoạch của Hội đồng GDQP&AN các cấp đạt chỉ tiêu.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện tốt nội dung chương trình, giáo trình môn học GDQP&AN năm học 2022-2023 trong trường THPT. Trong điều kiện tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp phải tổ chức học trực tuyến, các trường THPT phải có giải pháp dạy môn đặc thù này cho phù hợp.

Cơ quan Thường trực Hội đồng GDQP&AN tỉnh kiểm tra, hướng dẫn các sở, ngành, địa phương triển khai làm tốt công tác chuẩn bị phục vụ Hội đồng GDQP&AN Quân khu 5 kiểm tra đạt kết quả cao; Hội đồng GDQP&AN tỉnh kiểm tra Hội đồng GDQP&AN các huyện, thành phố và các sở, ngành của tỉnh theo Kế hoạch.

Hội đồng GDQP&AN các cấp của tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác GDQP&AN năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 và thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng.

 

KIỀU PHAN

 

.