.
.

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 1264/UBND-KGVX về việc triển khai các hoạt động nhân Tết Trung thu 2021.

Theo đó, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, UBND tỉnh yêu cầu Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức các hoạt động Tết Trung thu an toàn, hiệu quả, đảm bảo tốt các quy định về phòng-chống dịch; vận động các nguồn lực hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh; tổ chức thăm, tặng quà cho trẻ em là con của những người đang ở tuyến đầu chống dịch, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn và các cơ sở nuôi dưỡng trẻ em.

Các sở, ngành: Y tế, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh, Cục Quản lý Thị trường tổ chức phối hợp hoặc kiểm tra theo lĩnh vực về vệ sinh an toàn thực phẩm; các loại văn hóa phẩm, đồ chơi, trò chơi dành cho trẻ em trong dịp Tết Trung thu để có biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm kém chất lượng, độc hại, đồ chơi, trò chơi có tính chất bạo lực, phản giáo dục… Các sở, ban, ngành khác của tỉnh căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động Tết Trung thu thiết thực cho trẻ em, đồng thời đảm bảo các quy định về phòng-chống dịch.

 

LAM NGUYÊN
 

.