.
.

Từ ngày 1-6, Gia Lai thực hiện số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ thủ tục hành chính

Thứ Ba, 10/05/2022, 09:23 [GMT+7]
.
(GLO)- Ngày 9-5, UBND tỉnh Gia Lai có Công văn số 895/UBND-NC về việc thực hiện số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).
 
 
Thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 8-4-2022 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3-2022 và Thông báo số 123/TB-VPCP ngày 22-4-2022 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp ngày 14-4-2022 liên quan một số nội dung triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06); UBND tỉnh có ý kiến: các sở, ban, ngành tỉnh, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thực hiện số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính có liên quan đến thông tin, giấy tờ cá nhân trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh từ ngày 1-6-2022.
 
Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính có liên quan đến thông tin, giấy tờ cá nhân trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp huyện từ ngày 1-12-2022 và tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp xã từ ngày 1-6-2023.
 
Đối với 25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 (được nêu tại Phụ lục I kèm theo Kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 26-1-2022 của UBND tỉnh): Sở Tư pháp, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông-Vận tải, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Điện lực Gia Lai và UBND cấp huyện, UBND cấp xã phải thực hiện số hóa trong việc giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa từ ngày 1-7-2022 để người dân không phải khai báo, cung cấp lại.
 
Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương và Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thực hiện số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính có liên quan đến thông tin, giấy tờ cá nhân theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại văn bản số 9318/VPCP-KSTT ngày 21-12-2021. Định kỳ báo cáo UBND tỉnh về tình hình, kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị và địa phương đối với nội dung trên.
 
KIỀU PHAN
 
.