.
.

Gia Lai: Nâng cao hiệu quả công tác pháp chế và văn bản QPPL

Thứ Tư, 15/05/2019, 12:45 [GMT+7]
.
(GLO)- Ngày 13-5, UBND tỉnh Gia Lai có Công văn số 986/UBND-NC về việc nâng cao hiệu quả công tác pháp chế và công tác văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) trên địa bàn tỉnh.
 
 
Tập huấn kỹ năng xây dựng và rà soát văn bản quy phạm pháp luật. Ảnh: V.N
Tập huấn kỹ năng xây dựng và rà soát văn bản quy phạm pháp luật. Ảnh: V.N
 
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành trong tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phân công, bố trí người làm công tác pháp chế tại các cơ quan, đơn vị đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 1, Điều 12 Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 4-7-2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế; đảm bảo việc thực hiện công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho người làm công tác pháp chế, người làm công tác xây dựng và rà soát văn bản QPPL tại các cơ quan, đơn vị. Thường xuyên quán triệt cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị, địa phương nghiên cứu Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật để đảm bảo công tác tham mưu xây dựng văn bản QPPL thực hiện đúng theo quy định pháp luật. Thường xuyên rà soát các văn bản QPPL do HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện ban hành trong phạm vi lĩnh vực quản lý của các cơ quan, đơn vị, địa phương và kịp thời xử lý, đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý kết quả rà soát văn bản QPPL để đảm bảo việc thực hiện pháp luật thống nhất, đồng bộ. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện Công văn số 1661/UBND-NC ngày 8-5-2017 của UBND tỉnh về việc tiếp tục triển khai công tác pháp chế và công tác văn bản QPPL; và Công văn số 2499/UBND-NC ngày 4-7-2017 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh công tác xây dựng, ban hành văn bản QPPL.
 
HÀ SỰ
 
.