.

Điều kiện dự tuyển đào tạo văn bằng 2 ngành đào tạo giáo viên

Thứ Năm, 07/06/2018, 15:17 [GMT+7]
.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 10/2018/TT-BGDĐT về đào tạo cấp bằng tốt nghiệp thứ 2 trình độ đại học, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên.
 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo đó, người dự tuyển đào tạo văn bằng thứ 2 trình độ đại học nhóm ngành đào tạo giáo viên phải đáp ứng các điều kiện:

- Có một trong các văn bằng, như: Bằng tốt nghiệp nhóm ngành đào tạo giáo viên do các cơ sở đào tạo giáo viên trong nước cấp; Bằng tốt nghiệp đại học nhóm ngành đào tạo giáo viên do các cơ sở đào tạo giáo viên nước ngoài cấp và được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Đảm bảo các điều kiện theo quy định hiện hành về tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Ngoài ra, Thông tư còn quy định cụ thể điều kiện của người dự tuyển đào tạo văn bằng thứ 2 trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên.

Huyền Trang/phapluat

.