.
.

(GLO)- Từ ngày 14 đến 16-10, Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai phối hợp với Trung tâm Đào tạo nguồn nhân lực cán bộ Đà Nẵng mở lớp tập huấn thực hiện Đề án triển khai tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2025. 53 cán bộ, công chức, viên chức của các sở, ngành, địa phương trong tỉnh tham gia lớp tập huấn.

 

 

Quang cảnh lớp bồi dưỡng. Ảnh: Phương Linh
Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Phương Linh

 

Tại đây, học viên được truyền đạt các nội dung về quan hệ giữa các nước Đông Nam Á trong cộng đồng ASEAN hiện nay, ASEAN trong kết nối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương, một số định hướng của mô hình quản lý công ở khu vực, thế giới và Việt Nam hiện nay, toàn văn tuyên bố về tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2025.

 

Trên cơ sở tiếp thu các nguyên tắc quản trị hiệu quả của nền công vụ các nước ASEAN, lớp tập huấn định hướng cho học viên tiếp cận chương trình cải cách công vụ của các ngành, địa phương tiên tiến; xây dựng tổ chức hành chính minh bạch, trách nhiệm, hiệu quả, có khả năng giải quyết những thách thức mới.

PHƯƠNG LINH

.