.
.
(GLO)- Ngày 17-1, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của tỉnh tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2019.
 

 

 Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đinh Yến
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đinh Yến
 
 
Theo đó, trong năm 2019, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa, huy động nguồn lực hỗ trợ xây dựng các thiết chế văn hóa, tạo nhiều sân chơi lành mạnh thu hút sự tham gia sinh hoạt của người dân. Phấn đấu cuối năm 2019 có 83% gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa; 78% thôn, làng, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa.
 
Được biết, trong năm 2018, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Tính đến cuối năm 2018, toàn tỉnh có 68,26% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; hơn 264.000 gia đình văn hóa; 1.650 thôn, làng, tổ dân phố văn hóa...
 
Đinh Yến
 
.