.
.

Trưởng ban Nội chính Trung ương: Phải kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng

Thứ Tư, 28/04/2021, 12:54 [GMT+7]
.
(GLO)- Sáng 28-4, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về nhiệm vụ công tác nội chính, phòng-chống tham nhũng và cải cách tư pháp; phát động thi đua chuyên đề ngành Nội chính Đảng giai đoạn 2021-2025. Tham dự hội nghị có hơn 1.200 đại biểu tại điểm cầu các tỉnh, thành phố. 
 
 
Chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có đồng chí Rah Lan Chung-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.
 
Các đại biểu tham gia Hội nghị ở điểm cầu Gia Lai
Các đại biểu tham gia hội nghị tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Văn Ngọc
 
Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương đã quán triệt những nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi được nêu trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng về công tác nội chính, phòng-chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Xác định các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, Ban Nội chính Trung ương xây dựng chương trình hành động cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XIII về công tác nội chính, phòng-chống tham nhũng và cải cách tư pháp để đảm bảo triển khai có trọng tâm, trọng điểm, có tính khả thi, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Ban Nội chính Trung ương và Ban Nội chính các Tỉnh ủy, Thành ủy. 
 
Cũng tại hội nghị, Ban Nội chính Trung ương đã phát động phong trào thi đua chuyên đề ngành Nội chính Đảng giai đoạn 2021-2025 với chủ đề “Phát hiện và tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, chỉ trì tham mưu xử lý các vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh trật tự tại địa phương”. 
 
Theo đó, Ban nội chính Trung ương đưa ra chỉ tiêu trong thời gian phát động thi đua, mỗi Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thành ủy phấn đấu phát hiện và tham mưu xử lý có kết quả ít nhất 10 vụ án, vụ việc tham nhũng; chủ trì tham mưu xử lý hiệu quả 5 vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh trật tự tại địa phương. Trong đó, đến thời điểm sơ kết vào cuối năm 2023, mỗi đơn vị phát hiện và tham mưu xử lý ít nhất 6 vụ án, vụ việc tham nhũng và chủ trì tham mưu xử lý ít nhất 3 vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh trật tự. 
 
Phát biểu kết luận tại hội nghị, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc nhấn mạnh: Tham nhũng vẫn là một trong những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của của Đảng và chế độ; các thế lực thù địch, phần tử xấu không ngừng tìm mọi cách lợi dụng vấn đề này để chống phá. Do đó, ngành Nội chính Đảng cần phải xem công tác phòng-chống tham nhũng là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố khối đoàn kết toàn dân tộc. 
 
Đồng chí Phan Đình Trạc đề nghị phải kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng với quyết tâm chính trị cao hơn, hành động mạnh mẽ, triệt để và hiệu quả hơn; kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa với chủ động phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời những hành vi tham nhũng, bao che, dung túng, tiếp tay cho tham nhũng, can thiệp, cản trở việc chống tham nhũng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ; đấu tranh chống tham nhũng phải gắn liền với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, kiểm soát quyền lực với người có chức vụ, quyền hạn trong các lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao.
 
Với công tác cải cách tư pháp, đồng chí Phan Đình Trạc đề nghị phải đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy Tòa án, Viện Kiểm sát, cơ quan điều tra, cơ quan thi hành án tinh gọn, hoạt động hiệu quả, đáp ứng tình hình mới; xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp, nhất là đội ngũ thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên, chấp hành viên phải thực sự liêm chính, công tâm, chuyên nghiệp, có bản lĩnh chính trị, giỏi về nghiệp vụ…
 
VĂN NGỌC
 
.