.
.

Gia Lai: Học tập quán triệt các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XII

Thứ Sáu, 01/11/2019, 20:07 [GMT+7]
.
(GLO)- Ngày 1-11, tại Hội trường 2-9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã tổ chức hội nghị cán bộ toàn tỉnh học tập, quán triệt triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII. 
 
 
Ở điểm cầu chính, dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Tỉnh ủy viên (khóa XV) đang công tác tại các cơ quan cấp tỉnh, lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh; Trưởng, phó các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo văn phòng: HĐND, UBND và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí báo cáo viên Tỉnh ủy đang công tác tại các cơ quan cấp tỉnh; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Trưởng, phó các phòng chuyên môn thuộc các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; Trưởng, phó các khoa, phòng Trường Chính trị tỉnh, Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh.
 
Tại điểm cầu của 17 huyện, thị xã, thành phố do các đồng chí trong Thường trực cấp ủy chủ trì; ngoài ra, còn có 11 điểm cầu cấp xã. Theo đó, toàn tỉnh có 2.600 đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến ở đầu cầu chính của tỉnh, 17 điểm cầu huyện, thị xã, thành phố và 11 điểm cầu cấp xã.
 
Các đại biểu tham  dự hội nghị. Ảnh: Phan Lài
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Phan Lài
 
Các đại biểu tham dự Hội nghị đã được đồng chí Vũ Văn Lâu-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh báo cáo, quán triệt Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 16-8-2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy”; đồng chí Nguyễn Đức Hoàng-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo truyền đạt Nghị quyết số 50-NQ/TW, ngày 20-8-2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030”; đồng chí Đỗ Tiến Đông-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo truyền đạt Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27-9-2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; đồng chí Trương Phước Anh-Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo truyền đạt Kết luận số 54-KL/TW, ngày 7-8-2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) “về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”; đồng chí Nguyễn Tùng Khánh-Giám đốc Sở Ngoại vụ báo cáo truyền đạt Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 19-9-2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới; đồng chí Phạm Mạnh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo truyền đạt Kết luận số 57-KL/TW ngày 16-9-2019 của Bộ Chính trị về việc kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an ninh.
 
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh Phan Lài
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh Phan Lài
 
Nhấn mạnh tầm quan trọng của Hội nghị, ngoài đánh giá đại biểu tham dự học tập quán triệt chỉ thị, nghị quyết, kết luận nghiêm túc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đã đề nghị các đại biểu nhanh chóng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể, địa phương triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận ở các cấp, các ngành; tham mưu đề xuất xây dựng kế hoạch và chương trình hành động thực hiện phù hợp, sáng tạo và hiệu quả.
 
Đồng chí lưu ý các đại biểu về một số yêu cầu nhiệm vụ trong việc triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương. Với Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 16-8-2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy”, đồng chí Dương Văn Trang đặc biệt nhấn mạnh đến mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ ngăn chặn vấn nạn ma túy-vấn đề ảnh hưởng sự tồn vong của dân tộc. Nhiệm vụ đấu tranh phòng chống, kiểm soát ma túy đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy đảng; sự quản lý thống nhất của chính quyền các cấp, sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Về nhiệm vụ và giải pháp, Bộ Chính trị yêu cầu cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội các cấp, trước hết là người đứng đầu, phải nhận thức đầy đủ vai trò, trách nhiệm và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; hàng năm có chương trình, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện sâu sát. Hàng tháng hoặc chậm nhất hàng quý, ngành chức năng và liên quan phải báo cáo cho Thường trực Tỉnh ủy tình hình thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ma túy. Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức đoàn thể các cấp xây dựng chương trình hành động và tổ chức phát động rông rãi trong nhân dân quyết tâm phòng chống ma túy. Thực hiện đồng bộ các biện pháp chuyển hóa địa bàn phức tạp về ma túy, triệt xóa các tụ điểm, điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, nhất là trong các cơ sở kinh doanh như vũ trường, quán bar, quán karaoke, nhà nghỉ… Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Công an tỉnh, UBND tỉnh xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện từ tháng 11-2019, tập trung triệt phá, kiểm tra tất cả vũ trường, quán bar, quán karaoke, nhà nghỉ trên địa bàn tỉnh có biểu hiện sử dụng chất ma túy. Đề nghị các cơ quan chức năng tham mưu  dự thảo kế hoạch, chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị của Trung ương để sớm cho ý kiến thông qua và tổ chức thực hiện.
 
Từ kết luận của Bộ Chính trị Khóa XII sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh yêu cầu của Trung ương là các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh từ nay đến năm 2020 và định hướng 2025, đẩy mạnh thực hiện chủ trương tích tụ, tập trung đất đai để phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp theo quy mô lớn, hiệu quả. Quan điểm Bộ Chính trị đưa ra là thực hiện tốt việc chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang đất nuôi trồng các loại cây, vật nuôi có hiệu quả hơn. Việc chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang đất công nghiệp và dịch vụ nông thôn phải được thực hiện theo nguyên tắc đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có tiềm năng. Thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Quốc hội về quản lý và sử dụng đất có nguồn gốc từ nông -lâm trường quốc doanh. Xử lý kiên quyết, triệt để các vi phạm pháp luật về đất đai. Cấp ủy Đảng, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Trung ương 7 và Kết luận số 54; vận dụng thực hiện phù hợp, sáng tạo, hiệu quả. Đánh giá 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 Khóa X , Kết luận số 54 của Bộ Chính trị Khóa XII có một số nội dung liên quan đến Gia Lai, đó là chiến lược phát triển lâm nghiệp gắn với chế biến, xuất khẩu đồ gỗ. Ngành Nông nghiệp-PTNT và liên quan nghiên cứu tham mưu cho Tỉnh ủy về nội dung này trong báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn tỉnh lần thứ XVI sắp tới. 
 
Phan Lài
 
 
 
.