.
.

Đak Pơ: Học tập, quán triệt Nghị quyết của Bộ Chính trị

Thứ Bảy, 02/03/2019, 06:30 [GMT+7]
.
(GLO)- Sáng 1-3, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đak Pơ, tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, Nghị quyết số 35-NQ/TW và Kết luận số 38-KL/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Tham dự có các cán bộ chủ chốt trên địa bàn huyện.
 
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các đồng chí báo cáo viên quán triệt nội dung Nghị quyết số 33 về Chiến lược bảo vệ biên giới Quốc gia; Nghị quyết số 35 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. 
 
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Tuyết Mai
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Tuyết Mai
 
Cũng trong dịp này, đội ngũ cán bộ chủ chốt từ huyện đến cơ sở được nghe Ban Tuyên giáo Huyện ủy triển khai quán triệt các nội dung Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030. Kết luận 38-KL/TW ngày 13-11-2018 của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 22 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên.
 
Trên cơ sở nội dung, văn bản được quán triệt tại Hội nghị, các cấp ủy, địa phương, đơn vị tổ chức học tập, quán triệt cho cán bộ, đảng viên. Đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai các Nghị quyết ở đơn vị mình đảm bảo tính nghiêm túc và hiệu quả. Qua đó nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, chủ yếu nhất của Nghị quyết.
 
Tuyết Mai
 
.