.
.

Hội nghị cán bộ toàn tỉnh quán triệt nghị quyết của Bộ Chính trị

Thứ Sáu, 15/03/2019, 10:30 [GMT+7]
.
(GLO)- Sáng 14-3, tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku), Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến cán bộ toàn tỉnh học tập, quán triệt các nghị quyết của Bộ Chính trị (khóa XII).
 

 

 Hội nghị cán bộ toàn tỉnh, học tập, quán triệt Nghị quyết của Bộ Chính trị. Ảnh: M.N
Hội nghị cán bộ toàn tỉnh, học tập, quán triệt Nghị quyết của Bộ Chính trị. Ảnh: M.N
 
Tại hội nghị, các đại biểu nghe đồng chí Nguyễn Đức Hoàng-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt nội dung Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 24-12-2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã. Theo Nghị quyết, từ nay đến năm 2021, cơ bản hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã chưa đạt 50% về 2 tiêu chuẩn: diện tích tự nhiên và quy mô dân số; đến năm 2030, cơ bản hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã phù hợp với quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính.
 
Đối với Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 15-1-2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế, mục tiêu hướng đến là nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, huy động, phân bổ, sử dụng các nguồn lực của nền kinh tế nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững, cải thiện đời sống nhân dân.
 
Đồng chí Nguyễn Đức Hoàng lưu ý cấp ủy, chính quyền trong việc xây dựng đề án, kế hoạch sắp xếp phải phù hợp với yêu cầu phát triển của địa phương. Đặc biệt quan tâm lấy ý kiến nhân dân một cách chặt chẽ vì đây là yếu tố quyết định thành công, là thước đo mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các địa phương, đơn vị. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ, giải pháp trong quản lý, khai thác và sử dụng các nguồn lực, làm gia tăng giá trị các nguồn lực của nền kinh tế. 
 
MINH NGUYỄN
.