Từ khóa: Cao nguyên sinh thái

Hiện thực hóa khát vọng trở thành vùng động lực Tây Nguyên

Hiện thực hóa khát vọng trở thành vùng động lực Tây Nguyên

(GLO)- Gia Lai phấn đấu đến năm 2045 sẽ trở thành “Cao nguyên sinh thái, thể thao và sức khỏe”; trở thành điểm đến xanh, giàu bản sắc vì mục tiêu sức khỏe con người; đưa du lịch trở thành ngành kinh tế xanh, bền vững, đưa Gia Lai trở thành điểm đến hấp dẫn trên cao nguyên Pleiku, Kon Hà Nừng.
"Cao nguyên sinh thái, thể thao và sức khỏe" trong tương lai

"Cao nguyên sinh thái, thể thao và sức khỏe" trong tương lai

(GLO)- Sau thời gian triển khai thực hiện nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng liên danh nhà thầu tư vấn vừa tổ chức Hội nghị thống nhất về các nguyên tắc và phương án tích hợp vào quy hoạch để lấy ý kiến. Đáng chú ý, một trong những mục tiêu mà quy hoạch hướng đến là xây dựng Gia Lai trở thành “Cao nguyên sinh thái, thể thao và sức khỏe“.