Từ khóa: bộ tộc

Một thời áo khố vỏ cây

Một thời áo khố vỏ cây

(GLO)- Trước kia, khi vải vóc chưa đến được hoặc đến rất hạn chế với đồng bào các dân tộc thiểu số Trường Sơn-Tây Nguyên, bà con nơi đây đã dùng vỏ một số loại cây rừng làm nên những tấm áo thô sơ, mộc mạc.