Agribank-Chi nhánh Ia Grai Đông Gia Lai mở rộng cho vay qua tổ vay vốn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 28-7, Agribank-Chi nhánh Ia Grai Đông Gia Lai đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác cho vay khách hàng cá nhân thông qua tổ vay vốn năm 2022.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Agribank Đông Gia Lai, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện và các xã, thị trấn, tổ trưởng các tổ vay vốn ở thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn.

Thời gian qua, Agribank-Chi nhánh Ia Grai Đông Gia Lai luôn thường xuyên khảo sát tình hình, nắm bắt nhu cầu về vốn sản xuất nông nghiệp, phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội các cấp để chủ động điều hành cơ cấu tín dụng, bảo đảm phù hợp và đáp ứng nhu cầu khách hàng. Tổng dư nợ tín dụng đến nay đạt hơn 850 tỷ đồng.

  Khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Ảnh: Thanh Nhật
Khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Ảnh: Thanh Nhật


Bên cạnh đó, đơn vị  cho vay khách hàng cá nhân thông qua tổ vay vốn và các tổ chức khác dư nợ đến nay hơn 202 tỷ đồng, với 127 tổ, 1.974 tổ viên. Cho vay qua tổ vay vốn Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, các tổ chức qua 145 tổ vay vốn với dư nợ hơn 264 tỷ đồng. Cho vay khách hàng cá nhân thông qua tổ vay vốn có ủy thác thu lãi  qua tổ trưởng 1.606 tổ viên và dư nợ hơn 174 tỷ đồng.
 
Thời gian tới, ngân hàng tiếp tục củng cố, kiện toàn, ổn định hoạt động của các tổ vay vốn đã thành lập. Phối hợp với Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện triển khai thực hiện thỏa thuận liên ngành về nâng cao hiệu quả cho vay hộ gia đình, cá nhân thông qua tổ vay vốn và nâng cao chất lượng tín dụng. Tập huấn định kỳ, đào tạo nghiệp vụ cho tổ trưởng và triển khai các quy định cũng như các sản phẩm dịch vụ mới đến với tổ viên. Tiếp tục kiện toàn số lượng tổ viên tổ vay vốn, phát triển tổ vay vốn mới. Khai thác lợi thế mạng lưới và quy mô khách hàng cá nhân nhỏ lẻ, phương thức cho vay hạn mức quy mô nhỏ đối với khách hàng vay vốn đến 300 triệu đồng, kết hợp phát triển sản phẩm dịch vụ cho khách hàng…

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện Ia Grai tặng giấy khen 8 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2018-2022; Hội Nông dân huyện tặng giấy khen 10 tổ trưởng tổ vay vốn có thành tích xuất sắc giai đoạn 2018-2022.

 

THANH NHẬT

 

Có thể bạn quan tâm

Chính sách tín dụng ưu đãi: Động lực phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số

Chính sách tín dụng ưu đãi: Động lực phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Những năm qua, Gia Lai đã triển khai có hiệu quả Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26-4-2022 của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Gia Lai ưu tiên tín dụng cho nông nghiệp xanh

Gia Lai ưu tiên tín dụng cho nông nghiệp xanh

(GLO)- Bám sát định hướng tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã ưu tiên dòng vốn tín dụng cho hoạt động sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao và phát triển sản phẩm xanh, sản phẩm OCOP.