.

(GLO)- Sáng 29-11, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh cùng Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam-Chi nhánh Đông Gia Lai đã bàn giao căn nhà tình nghĩa cho bà Wuch (làng Vân, thị trấn Ia Ly, huyện Chư Pah).

Ảnh: S.C
Ảnh: S.C

Năm 2016, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh huy động nguồn lực hỗ trợ từ các doanh nghiệp, địa phương thực hiện chương trình an sinh xã hội xây nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng. Căn nhà tặng bà Wuch (vợ liệt sĩ) có diện tích 32 m2, trị giá 50 triệu đồng do cán bộ, công nhân viên Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT-Chi nhánh Đông Gia Lai đóng góp. Trước đó, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã trao 2 căn nhà tình nghĩa tại huyện Ia Grai và Chư Pah.

Sơn Ca

.