.

Trao giấy chứng nhận bồi dưỡng lý luận cho 71 đảng viên mới

Thứ Tư, 16/05/2018, 10:06 [GMT+7]
.

(GLO)- Chiều 15-5, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức bế mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho 71 đảng viên mới ở 37 tổ chức đảng cơ sở.
 

Ảnh: A.H
Ảnh: A.H

Sau hơn 10 ngày học tập, các học viên đã cơ bản nắm vững những vấn đề cơ bản, cốt lõi về Chủ nghĩa Mác-Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức và nhiệm vụ của đảng viên...  Kết thúc khóa bồi dưỡng, 100% học viên đạt yêu cầu, trong đó tỷ lệ khá, giỏi đạt 43,65%.

Tại lễ bế mạc, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã trao giấy chứng nhận cho các học viên đã hoàn thành khóa bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới; đồng thời trao giấy khen cho 7 học viên có thành tích xuất sắc.

Anh Huy

.