Từ khóa: xâm phạm lợi ích của nhà nước

Công an Hà Tĩnh bắt giam Hoàng Văn Luân

Công an Hà Tĩnh bắt giam Hoàng Văn Luân

Lợi dụng các quyền tự do dân chủ để xúi giục, kích động, lôi kéo, tổ chức cho người dân khiếu kiện đông người, vượt cấp, kéo dài, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân...
Ông Nguyễn Đức Hiển là bị hại của CEO Nguyễn Phương Hằng

Ông Nguyễn Đức Hiển là bị hại của CEO Nguyễn Phương Hằng

Ông Nguyễn Đức Hiển (Phó Tổng biên tập Báo Pháp luật TP.HCM) được xác định là bị hại của CEO Nguyễn Phương Hằng trong vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân“, xảy ra tại tỉnh Bình Dương.