Từ khóa: Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Pleiku

Pleiku tập trung chỉ đạo đại hội Mặt trận cấp xã

Pleiku tập trung chỉ đạo đại hội Mặt trận cấp xã

(GLO)- Từ quý IV-2023 đến nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Pleiku đã tập trung chỉ đạo các mặt công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã nhiệm kỳ 2024-2029 theo tinh thần Chỉ thị số 22-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Pleiku trao giấy khen cho 42 tập thể, cá nhân trong tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Pleiku trao giấy khen cho 42 tập thể, cá nhân trong tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

(GLO)- Chiều 12-7, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị lần thứ 10, khóa XI (nhiệm kỳ 2019-2024) nhằm đánh giá kết quả hoạt động công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 và tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” giai đoạn 2003-2023.
Pleiku: Nâng cao hiệu quả công tác Mặt trận ở cơ sở

Pleiku: Nâng cao hiệu quả công tác Mặt trận ở cơ sở

(GLO)- Những năm qua, đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận của TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước đến với các tầng lớp nhân dân, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền miệng

Phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền miệng

(GLO)- Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng, những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện nâng cao hiệu quả hoạt động báo cáo viên, công tác tuyên truyền miệng nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Kỳ họp thứ 6 HĐND TP. Pleiku: Thảo luận nhiều vấn đề "hot"

Kỳ họp thứ 6 HĐND TP. Pleiku: Thảo luận nhiều vấn đề "hot"

(GLO)- Trong ngày làm việc đầu tiên, dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Đức Chín-Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP. Pleiku, các đại biểu tham dự kỳ họp thứ 6 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) đã tập trung thảo luận nhiều vấn đề nổi cộm được dư luận quan tâm.