Từ khóa: trường phổ thông dân tộc nội trú

Sản xuất than sinh học từ rác thải thực vật

Sản xuất than sinh học từ rác thải thực vật

(GLO)- Không chỉ đạt thành tích cao trong cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2020-2021, Dự án “Sản xuất than sinh học (biochar) từ rác thải thực vật bằng lò yếm khí để bảo vệ môi trường và cải tạo đất trồng rau“ của học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú (PTDTNT) tỉnh Gia Lai còn góp phần mang lại hiệu quả kinh tế-xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái.