Từ khóa: trong sạch vững mạnh

Xây dựng chi bộ thôn, làng, tổ dân phố trong sạch vững mạnh

Xây dựng chi bộ thôn, làng, tổ dân phố trong sạch vững mạnh

(GLO)- Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Đảng mạnh là do các chi bộ tốt, chi bộ tốt là do đảng viên đều tốt“. Thực tiễn đã chứng minh nơi nào sinh hoạt chi bộ lỏng lẻo hoặc không có nội dung chính trị tư tưởng cụ thể, thiết thực, không thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu kiểm tra, giám sát, không kịp thời khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, buông lỏng vai trò lãnh đạo, đảng viên thiếu rèn luyện thì nơi đó chất lượng hoạt động của chi bộ kém, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu không còn.
Xây dựng hệ thống chính trị thật sự trong sạch vững mạnh

Xây dựng hệ thống chính trị thật sự trong sạch vững mạnh

(GLO)- Một trong những nội dung quan trọng được thảo luận, thông qua tại Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là Đề án “Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị“.
Một số lưu ý về đánh giá, phân loại tổ chức Đảng và đảng viên

Một số lưu ý về đánh giá, phân loại tổ chức Đảng và đảng viên

(GLO)- Năm 2021, các cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên tiếp tục thực hiện việc đánh giá, phân loại chất lượng theo Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW, ngày 18-10-2019 của Ban Tổ chức Trung ương về “Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp“ và Hướng dẫn số 05-HD/TU ngày 3-12-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp“.
Chi bộ làng Blút Giêng 2:Nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu

Chi bộ làng Blút Giêng 2:Nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu

(GLO)- Mặc dù đã bước qua tuổi 80 với 45 năm tuổi Đảng nhưng ông Rơ Lan Giang (ở làng Blút Giêng 2, xã Al Bá, huyện Chư Sê) vẫn còn minh mẫn. Hàng ngày, ông vẫn thường xuyên quan tâm đến các hoạt động của chi bộ ông và của cộng đồng. Khi xã mở con đường đi qua nhà mình, ông đã tự nguyện hiến hơn 200 m2 để làm đường.
Ghi ở một Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu

Ghi ở một Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu

(GLO)- Năm 2016, Đảng bộ thị trấn Chư Ty là đơn vị duy nhất trong khối xã, thị trấn được Đảng bộ huyện Đức Cơ công nhận đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Để có được kết quả ấy, Ban chấp hành Đảng bộ đã tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; gần dân và phát huy tốt vai trò làm chủ của nhân dân.