Từ khóa: siêu ủy ban

'Siêu ủy ban'lên KH giám sát tài chính 19 tập đoàn, tổng C.ty nhà nước

'Siêu ủy ban'lên KH giám sát tài chính 19 tập đoàn, tổng C.ty nhà nước

Một trong những mục tiêu giám sát của “siêu ủy ban“ là nhằm phát hiện các yếu kém trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp để có cảnh báo và đề ra biện pháp chấn chỉnh kịp thời. Đồng thời, công khai minh bạch hóa tình hình tài chính của doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước.
Tổng GĐ PVN Nguyễn Vũ Trường Sơn xin từ chức,Siêu ủy ban chưa xem xét

Tổng GĐ PVN Nguyễn Vũ Trường Sơn xin từ chức,Siêu ủy ban chưa xem xét

Lãnh đạo Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước (Siêu uỷ ban) cho biết đơn xin từ chức của Tổng giám đốc Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN) Nguyễn Vũ Trường Sơn chưa được xem xét. Ông Sơn cũng chính là cựu Tổng giám đốc Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP), doanh nghiệp được PVN lựa chọn làm đại diện rót hàng nghìn tỷ đồng vào dự án tại Venezuela.